Straż pożarna

Samochód, malutki

nr kat.: 21101
packing: 1/1

 

1 x 

Samochód, mały

nr kat.: 21201
packing: 1/1

 

1 x 

Samochód, średni

nr kat.: 21202
packing: 1/1

 

1 x 

Helikopter

nr kat.: 21301
packing: 1/1

 

1 x 
 

Wóz strażacki, mały

nr kat.: 21401
packing: 1/1

 

1 x 

Helikopter ratunkowy

nr kat.: 21501
packing: 1/1

 

1 x 

Wóz strażacki, średni II

nr kat.: 21601
packing: 1/1

 

1 x 

Wóz strażacki, duży

nr kat.: 21901
packing: 1/1

 

1 x 
 

Wóz strażacki z przyczepą

nr kat.: 21405
packing: 1/1

 

1 x 

Wóz strażacki z drabiną

nr kat.: 21407
packing: 1/1

 

1 x 

Wóz strażacki, średni

nr kat.: 21602
packing: 1/1

 

1 x