DROMADER Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filip i sk-a DROMADER sp.j. z siedzibą: Pojezierska 90; 91-341 Łódź;

2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Wojciech Morawski, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@dromader.com.pl lub pisemnie pod ww. adresem Administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień i usług oferowanych przez Administratora oraz innych czynności niezbędnych w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust 1 wyżej powołanych przepisów;

4) Pozyskujemy od Państwa tylko dane teleadresowe (imię, nazwisko, adres z kodem pocztowym, numer telefonu, ewentualny adres dostawy towaru, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail), które są przetwarzane automatycznie i ręcznie. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane podmiotom trzecim, np. firmom kurierskim, które będą dostarczać do Państwa przesyłki, a zakres udostępnionych danych będzie związany tylko z niezbędnym zakresem zleconych zadań.  W innym zakresie Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;

5) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z Administratorem oraz przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator. Dane dla celu marketingowego są podawane dobrowolnie;

10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w Dromaderze? A może chcesz dostać od nas upominek na urodziny? Zapisz się do newslettera!

zapisz się